Podprojekt 4: Osobiste Łącze Komunikacyjne oraz technologie wspomagające

Dźwięk transmitowany w standardowy sposób najczęściej charakteryzuję się takimi parametrami, że wiele informacji zakodowanych w sygnale akustycznym jest „niedostępnych” dla osób niedosłyszących. Pomimo coraz większej popularności i dostępność urządzeń wspomagających słyszenie, posiadają one jeszcze wiele wad. Udoskonalanie tych urządzeń oraz opracowywanie nowych technologii jest głównym zadaniem Podprojektu 4.

Pętla indukcyjna – jest jednym z najczęściej stosowanym akcesoriów dla aparatów słuchowych. Co prawda zwiększa ona zrozumiałość mowy w hałaśliwym otoczeniu, jednakże ma również kilka wad: niska jakość sygnału, mała odporność na zniekształcenia wywołane polami magnetycznymi. Pomimo zastosowania technologii IR czy FM, jakość sygnału oraz funkcjonalność pozostawia cały czas wiele do życzenia.

Rozważa się również zastosowanie najróżniejszych urządzeń mobilnych dla poprawy jakości procesu komunikatywnego (telefony komórkowe, palmtopy, miniaturowe laptopy). Dostępność tych urządzeń oraz relatywnie niskie ceny sprawiają, że są one znakomitymi środowiskami, w które można zaimplementować procedury wspomagające słyszenie.

Badania prowadzone w niniejszym podprojekcie są głównie ukierunkowane na opracowanie technologii wspierających słyszenie osób z średnim, dużym lub głębokim niedosłuchem. W tych przypadkach proces komunikatywny niemalże zawsze jest znacznie utrudniony, jeśli interesujące słuchacza dźwięki są prezentowane na tle sygnałów zakłócających.

Wsparcie słyszenia oraz procesu komunikatywnego jest kierowane do wszystkich osób, które wymagają pomocy oraz, przede wszystkim, wyrażają wolę zastosowania określonego urządzenia wpierającego słyszenie (aparat słuchowy, implant ślimakowy). Celem badań jest udoskonalanie stosowanych rozwiązań audioprotetycznych poprzez np. miniaturyzację tych urządzeń lub stosowanie najnowszych technologii (transmisja bezprzewodowa sygnału).

Podprojekt SP4 jest odpowiedzialny więc za opracowywanie, testowanie oraz prezentowanie nowych technologii wspomagających proces słyszenia. Celem Podprojektu 4 jest również ogólna ocena przydatności i funkcjonalności nowych technologii audioprotetycznych, np.: Osobistego Łącza Komunikacyjneo (PCL). Osobisty System Komuniakcji (PCS) to urządzenie, które jest swoistym łącznikiem pomiędzy PCL (BAN) oraz zewnętrznymi systemami komunikacji bezprzewodowej Wide Area Network (WAN).