Rehabilitacja

Dopasowanie współczesnych aparatów słuchowych oraz implantów ślimakowych powinno uwzględniać najróżniejsze dane nt. indywidualnych oczekiwań, preferencji oraz doświadczenia pacjenta. Proces dopasowania oraz rehabilitacji słuchu jest zazwyczaj długotrwałą procedurą, podczas której należy dokładnie dobrać i zoptymalizować wiele parametrów charakteryzujących funkcjonowanie aparatu słuchowego (wzmocnienie, kompresja, układy adaptacyjne itp.)

Głównym celem badań prowadzonych w ramach tego podprojektu jest ulepszanie oraz optymalizacja procedur dopasowania urządzeń wspomagających słyszenie. Dzisiejsza technologia audioprotetyczna oferuje o wiele większe możliwości, niż urządzenia wykorzystywane w przeszłości, niemniej jednak taki stan rzeczy wymusza tworzenie nowoczesnych, bardziej precyzyjnych oraz efektywniejszych procedur dopasowania i rehabilitacji. Planuje się również utworzenie serwisu internetowego, którego zadaniem będzie promowanie nowych procedur dopasowania aparatów oraz modeli rehabilitacji.

Główne zagadnienia analizowane w ramach podprojektu przedstawiają się następująco:

  1. Przegląd oraz analiza metod dopasowania oraz wybór najbardziej optymalnych procedur.
  2. Implementacja procedur (automatyzacja procesu dopasowania, dopasowanie implantów wspomaganych klasycznymi aparatami słuchowymi, zaangażowanie pacjenta w proces dopasowania).
  3. Opracowanie procedur, które uwzględniają specyficzne wymagania pacjenta, co do funkcjonowania aparatu słuchowego.
  4. Popularyzacja metod oraz udostępnianie publikacji instruktażowych w krajach Europy, implementacja internetowa.