Ocena zdolności komunikatywnych

Opracowanie i optymalizacja testu

Do testów mających na celu ocenę zdolności komunikatywnych zalicza się wszystkie testy badające zrozumiałość mowy. Jako materiału językowego używa się w nich potocznych wypowiedzi, które prezentowane są na tle szumu. Główny parametrem służącym do określenia progu zrozumienia mowy jest stosunek poziomu sygnału mowy do szumu. Wyniki pomiarów są niezależne od poziomu prezentacji bodźca i mogą być porównywane z danymi normatywnymi (odzwierciedlającymi wartość progową dla osoby normalnie słyszącej).

Rozróżnia się 3 typy testów:

Typ pierwszy - test trypletowy, w którym jako materiału językowego użyto trypletów (trójek cyfr, np. 1-7-4), stosowany jako badanie skryningowe, wykonywane przez telefon lub Internet. Tego typu test opracowano dla języków: holenderskiego, niemieckiego, angielskiego, szwedzkiego, polskiego i francuskiego.

Drugi typ testu to test zdaniowy, który zawiera krótkie wypowiedzi. Możliwy do zastosowania przez Internet.

Typ trzeci - test zdaniowy, z krótkimi zdaniami o stałym składzie gramatycznym oraz znacznie zawężonym materiale lingwistycznym. Możliwy do wykonania przez Internet. Opracowany dla języków: szwedzkiego, niemieckiego, duńskiego, holenderskiego, angielskiego i francuskiego.

Dostępność testu

Powyższe testy będą dostępne w różnych wersjach językowych. Test trypletowy (typ pierwszy) oraz test zdaniowy (typ drugi) udostępniony będzie dla języka: holenderskiego, niemieckiego, angielskiego, szwedzkiego, polskiego i francuskiego. Natomiast test zdaniowy (typ trzeci) o stałej strukturze gramatycznej stosowany będzie dla języków: niemieckiego, szwedzkiego, angielskiego, holenderskiego, francuskiego, duńskiego oraz polskiego.

 

Powrót do strony głównej