Badania przesiewowe

Opracowanie oraz ocena przydatności oraz stosowalności testów skryningowych wykonywanych za pomocą Internetu lub telefonu

Aby umożliwić zainteresowanym osobom przeprowadzenie testu w zaciszu domowym, opracowaliśmy metody badań, które można z łatwością przeprowadzić samemu bez konieczności opuszczania domu. Tego typu badania wykonuje się za pomocą telefonu lub komputera podłączonego do Internetu. Wstępne dane wykazują, że istnieje bardzo liczna grupa osób zainteresowanych przeprowadzeniem takiego testu.

Opracowanie różnych wersji językowych testów przesiewowych

Przyjmuje się, że najbardziej adekwatną metodą przesiewowego badania słuchu z wykorzystaniem mowy jest tzw. test trypletów cyfrowych. Wykonuje się go zazwyczaj za pomocą telefonu lub Internetu. Obecnie rozwijamy lub właśnie zakończyliśmy opracowywanie takich testów dla języków: duńskiego, niemieckiego, angielskiego, szwedzkiego, francuskiego oraz polskiego.

Inna procedura skryningowa, która może być zaimplementowana w sieci Internetowej to badanie słuchu dotyczące tzn. słyszenia przestrzennego. W tego typu badaniu zadaniem słuchacza jest wskazanie, z którego kierunku dobiega np. dźwięk dzwonka telefonu.

Dostępność testu

Obecnie trwają intensywne prace nad implementacją testów trypletowych w obrębie linii telefonicznych. Kampanie przeprowadzone w Holandii wykazały dużą popularności tego typu inicjatyw. Ponadto, testy te będą również dostępne w Internecie, a więc dla każdej osoby, która ma dostęp do sieci.

 

Powrót do strony głównej