Standaryzacja procedur pomiarowych

Aby dokonać oceny funkcjonalności określonej metody przetwarzania sygnału, należ zastosować określoną procedurę pomiarową, np.: oceniającą zrozumiałość mowy w warunkach maskowania, lokalizację dźwięku czy też komfort słuchania. W przypadku pomiarów zrozumiałości mowy, materiał testowy dla poszczególnych języków powinien być opracowany zgodnie z określonym standardem, który precyzyjnie określa dane referencyjne oraz warunki pomiarowe.

Ważne jest to, że badania wykonywane w ramach niniejszego podprojektu „traktują” słuchacza oraz urządzenie jako integralną całość. Pozwala to na dokłądną ocenę wpływu danej metody „obróbki” dźwięku na różne aspekty percepcji słuchowej

  1. Określenie specyfikacji oraz ocena przydatności różnych modeli audiometrii mowy oraz standaryzowanie testów opracowywanych dla różnych języków.
  2. Specyfikacja warunków pomiarów oraz technik stosowanych do wyznaczania zrozumiałości mowy.
  3. Specyfikacja oraz opracowanie jednorodnego modelu testu percepcji przestrzennej, który odzwierciedla sytuacje spotykane w rzeczywistych warunkach akustycznych.
  4. Opracowanie oraz specyfikacje testu służącego do pomiarów komfortu słuchania.
  5. Ocena przydatności i funkcjonalności algorytmów zwiększania zrozumiałości mowy w aparatach słuchowych.
  6. Publikowanie i udostępnianie danych (CD-ROM, Internet), transfer technologii oraz ich implementacja.