Test lokalizacji dźwięku

Test ten pozwala ocenić Twoją zdolność do lokalizacji źródła dźwięku (rozpoznania skąd dochodzą dźwięki). Badanie polega na wyznaczeniu najmniejszego kąta, dla którego jesteś jeszcze w stanie określić, czy źródło dźwięku znajduje się po Twojej lewej, czy też po prawej stronie. Ten test może być w szczególności przydatny, gdy podejrzewasz, że masz jakiekolwiek problemy z lokalizacją źródła dźwięku.

Usłyszysz dwa dźwięki szumowe oddzielone od siebie krótką pauzą. Sygnały będą zaprezentowane w ten sposób, że będą tworzyć wrażenie, iż źródło dźwięku przemieszcza się od ucha lewego do prawego, lub odwrotnie – od prawego do lewego.

Twoim zadaniem jest więc wskazanie, w którym kierunku poruszał się sygnał dźwiękowy, poprzez kliknięcie na strzałkę odpowiadającą kierunkowi przemieszczania się dźwięku.

Applet met pijlen

Przejdź do strony umożliwiającej wykonanie testu