Lokalisations test - små vinklar

Det här testet uppskatar din förmåga att avgöra varifrån ljud kommer. Detta görs genom att bestämma storleken på den vinkel som behövs för att du skall kunna avgöra om ett ljudet kommer från vänster eller från höger sida. Att göra det här testet kan vara intressant för dig om du någon gång har haft problem att lokalisera en ljudkälla, bara utifrån ljudet.

I det här testet kommer två korta brusljud att presenteras i tät följd. Detta kommer att ge en känsla av att ljudkällan rör sig från vänster till höger, eller från höger till vänster. Det är din uppgift att avgöra i vilken ritning ljudet rörde sig. Du kan göra detta genom att klicka på någon av knapparna här nedanför.

 

Applet met pijlen

 

Gå till Hörseltest-sidan