Test zrozumiałości mowy - instrukcja dla osoby badanej

 • Po rozpoczęciu testu, na ekranie pojawi się przedstawiona poniżej klawiatura numeryczna
  number pad 1
 • Podczas badania usłyszysz sekwencje trzech cyfr prezentowanych na tle szumu. Głośność szumu będzie utrzymywana na stałym poziomie, podczas gdy głośność mowy będzie się zmieniać. Wraz ze zmianami głośności mowy, będzie się zmieniać również jej zrozumiałość. Czasem mowa będzie doskonale zrozumiała, czasem częściowo, a w niektórych przypadkach będzie ona zupełnie niezrozumiała.
 • Twoje zadanie polega na wpisaniu zaprezentowanej sekwencji cyfr za pomocą klawiatury numerycznej. Cyfry należy wpisać w takiej kolejności, w takiej zostały zaprezentowane.
 • Np. jeśli usłyszysz sekwencję pięć-dziewięć-osiem, wpisz 5, potem 9, a następnie 8.
"Triplet ... pięć ... dziewięć ... osiem"
 
number pad 2
 • Oprócz klawiatury numerycznej wyświetlonej na ekranie, możesz wykorzystać klawiaturę numeryczną znajdującą się na standardowej klawiaturze komputera („nad literami”)
 • Zawsze wprowadzaj trzy cyfry. Nawet jeśli nie rozumiesz mowy, postaraj się domyślić, jakie cyfry zaprezentowano
 • Jeśli pomyłkowo wpisano nieodpowiednią cyfrę, np. zaprezentowano 8 ,a wpisałeś(aś) przez omyłkę 7, użyj klawisza Clear aby wykasować pomyłkową odpowiedź.
 • Każda sekwencja cyfr będzie zaprezentowana Tobie tylko jeden raz
 • Jeśli zdecydujesz się na ponowne przeprowadzenie testu, najprawdopodobniej komputer wylosuje dla Ciebie nowe zestawy cyfr
 • Pamiętaj, że zrozumiałość mowy będzie się zmieniała podczas badania – im lepiej będziesz sobie radził(a) z zadaniem, tym „trudniejsze” sygnały będą prezentowane w słuchawkach. Im gorzej będziesz odpowiadać, tym „łatwiejsze” sekwencję będą generowane przez system.
 • Test trwa około 5 minut
Kliknij start testu, jeśli jesteś gotowy(a) do rozpoczęcia badania.