Wynik testu: Twoje zdolnosci lokalizacji dźwięku odbiegają od normy

Uzyskane wyniki badań dla tego testu wskazują, że Twoje zdolnosci lokalizacji dźwięku odbiegają od normy, jednakże nie odpowiadałaś (eś) w sposób bardzo jednoznaczny. Być może należy raz jeszcze przeczytać dokładnie istrukcję testu i spróbować ponownie. Test ten nie odzwierciedla wszystkich aspektów słyszenia i nie może zastąpić klinicznego badania słuchu.

Jeśli uważasz, że masz problemy ze słuchem, skontaktuj się z lekarzem audiologiem lub protetykiem słuchu.

, jeśli chcesz uzyskac więcej informacji na temat tego testu.

, aby przejść do innych testów.

Dziękujemy za udział w teście lokalizacji dźwięku opracowanym w ramach projektu HearCom.