Hur lång tid tar det?

 

Att utföra det här testet tar ungefär tre minuter.  Eftersom totala antalet ljudpresentationer inte är fast, kan tiden det tar att slutföra testet variera något.  Överst på testskärmen ser du hur testet framskrider, vilket ger en dig en uppfattning om hur lång tid det tar.  Testet kan ibland avslutas innan sista rutan tänts. 

 

 

Testskärmen efter flera presentationer: