Metoda pomiaru

W teście tym zastosowano tzw. „procedurę adaptacyjną”, co oznacza, że po poprawnej odpowiedzi zadanie staje się trudniejsze, po niepoprawnej, łatwiejsze. Zastosowanie tej procedury powoduje uzyskanie dokładnego i wiarygodnego wyniku badania. W momencie kiedy Twoje odpowiedzi będą oscylowały wokół wartości progowej, będziesz udzielał odpowiedzi zgadując. Średnio 75 % zaprezentowanych dźwięków dotyczy takich przypadków, to znaczy, że nie masz pewności w którym kierunku przemieszczał się dźwięk. Nie przejmuj się tym i staraj się dalej udzielać odpowiedzi.

Podczas wykonywania testu stwierdzisz, że występuje dość charakterystyczne brzmienie dźwięków które słyszysz. Brzmienie to ulega zmianie podczas testu. Czynnik ten nie jest dobrą wskazówką podczas wykonywania testu. Postaraj się nie zwracać na to uwagi i skoncentruj się na zadaniu, tzn. odpowiadaj w którą stronę przemieszcza się dźwięk.

Pamiętaj, że każda prezentacja zawiera dwa dźwięki będące szumami, które razem dają wrażenie zmiany położenia źródła dźwięku.