Att göra testet:

 

Det här testet använder sig av en så kallat adaptiv procedur: efter ett korrekt svar blir testet svårare, efter ett felaktigt svar blir det lättare. Fördelen med en sådan procedur är att den snabbt ger en noggrann och pålitlig uppskattning av din förmåga att lokalisera ljud.  Nackdelen är att du under större delen av testet kommer att ligga nära den tröskel där du precis nätt och jämnt kan avgöra en skillnad, något som gör att du väldigt många gånger är osäker och måste gissa. I medeltal kommer ca 75 % av presentationerna att ha en så liten vinkel mellan de två ljuden att du inte kan avgöra om du svarade rätt eller fel. Låta inte detta hindra dig utan fortsätt att gissa efter bästa förmåga.   

När du gör testet kommer du att upptäcka att det är en viss klang förknippat med ljudet som du hör. Denna klang kan variera något från ljud till ljud. Tyvärr är inte detta en tillförlitlig ledtråd för att bedöma riktningen i det här testet. Istället skall du fortsätta att titta rakt fram och koncentrera dig på den position som ljuden verkar komma från. Rör de sig från vänster till höger eller i motsatt riktning? 

 

Kom ihåg att varje presentation består av två korta brusljud, som tillsammans ger en viss riktning.