Rezultat

Po zakończeniu testu pojawi się jeden z możliwych wyników: Twoja zdolność lokalizacji dźwięku jest: 1)w normie 2) nieznacznie odbiega od normy 3) odbiega od normy 4) znacznie odbiega od normy 5) całkowity brak zdolnoci lokalizacji dźwięku. 

Jeśli odpowiadałaś (eś) niekonsekwentnie, co może oznaczać, że nie do końca zrozumiałaś (eś) zadanie, lub zdekoncentrowałaś (eś) się podczas badania, należy raz jeszcze przeczytać instrukcję testu i wykonać badanie ponownie. Pamiętaj, że z uwagi na zastosowanie w teście procedury adaptacyjnej (wyjaśnionej powyżej) zadanie które wykonujesz niekiedy będzie wymagało przeprowadzenia kilku prób zanim uzyskasz ostateczny wynik.