Resultat:

 

Efter testet kommer du att få se ditt resulat som klassas till någon av kategorierna: Bra, Tillräckligt och Otillräckligt.

 

Om dina svar varierade under testens gång, är det mycket troligt att du inte riktigt förstått proceduren eller att du mitt under testet tappade koncentrationen . Om detta var fallet kommer du få besked om det.  Det kan då  vara en bra idé att läsa instruktionerna noggrant ännu en gång och sedan göra testet på nytt. Att genomgå ett test som bygger på en adaptiv procedur (som förklarats tidigare) är, ska man komma ihåg, inte något som gör dagligen och det kan behövas en hel del träning för att komma igång.