Wymagania dla testu lokalizacji:

Do przeprowadzenia testu wymagane są: łącze interentowe, zainstalowane oprogramowanie JavaTM oraz zestaw głośników komputerowych.

Instrukcja dotycząca ustawienia głośników podana jest tutaj.

Test nie działa poprawnie w przypadku stosowania słuchawek zamiast zestawu głośników.