Ustawienie glo?ników

 

Aby prawid?owo wykona? test, g?o?niki powinny by? odpowiednio ustawione wzgl?dem s?uchacza. Wyobra? sobie, ?e przez ?rodek ekranu monitora pionowo przebiega linia prosta - glo?niki powinny byc rozmieszczone pod k?tem 15 stopni wzgl?dem ?rodka ekranu (patrz zdj?cie poni?ej).

Oprócz tego istnieje mo?liwo?? wydrukowania specjalnego szablonu w postaci dwóch kartek A4, za pomoc? którego bardzo ?atwo i precyzyjnie mo?na ustawi? g?o?niki,

 

Picture of setup without subject    Picture of setup with subject

 

Szablon.

Overview with speakers behind the screen (small)   Overview with speakers before the screen (small)