Rozmieszczenie głośników:

Aby prawidłowo wykonać test należy ustawić głośniki w ściśle określony sposób. Głośniki powinny być ustawione pod kątem 15 stopni na lewo i prawo od środka monitora komputera. Można to zrobić na dwa sposoby:

1.Używając szablonu

Szablon w postaci 2 stron formatu A4 możesz ściągnąć  tutaj. Po wydrukowaniu tego szablonu możesz ustawić głośniki według zamieszczonego tam schematu (kliknij na rysunek, aby powiększyć), L- miejsca ustawienia głośników, 2A4 – ułożenie kartek, według szablonu.

van bovenaf van opzij

2. Przy użyciu linijki

Ustaw głośniki po obu stronach monitora, w odległości 30 cm od siebie (11.8 cala). Należy usiąść w odległości 50 cm (19.7cala) od głośników. W ten sposób głośniki zostaną rozstawione pod kątem 15 stopni. Zobacz na rysunek z prawej strony (kliknij aby powiększyć).

van opzij van opzij

Powrót