Ustawienia dla systemu Windows 95/98 

Po podłączeniu głośników do komputera upewnij się, że potencjometr głośności ustawiony jest w połowie skali oraz, że mikrofon nie jest wyłączony. Wówczas można ustawić w systemie głośność tak, aby była ona poziomie komfortowego słyszenia.

System operacyjny Windows umożliwia wstawienie ikonki symbolizującej głośnik (rysunek po prawej stronie) na pasku zadań (w prawym dolnym rogu ekranu)
Pozwala to na szybki dostęp do ustawienia głośności. Klikając na tę ikonkę otwiera się pasek „Głośność”. Przesuwając suwak kursorem myszy można ustawić głośność na poziomie komfortowego słyszenia.
or

 

Jeśli w Twoim systemie ikonka ustawień głośności nie jest widoczna na pasku zadań, należy wykonać następujące czynności:

Windows 95/98 - configuration panel Windows 95/98:
  1. Kliknij na “Start”
  2. Kliknij na „Ustawienia”
  3. Kliknij na „Panel sterowania”
  4. Pojawi się nowe okno
  5. Kliknij na ikonkę „Multimedia"
  6. Kliknij na opcję „Dźwięki” i zaznacz opcje „Pokaż wskaźnik głośności na pasku zadań”
  7. Kliknij na opcję „Zastosuj” i „OK”

 

Wówczas na pasku zadań powinna pojawić się ikonka ustawień głośności( lub ).Następnie klikając na tę ikonkę możesz ustawić głośność dźwięku na poziomie komfortowego słyszenia. Jeśli ikonka nadal nie jest widoczna na pasku zadań, przesuń kursorem myszy wskaźnik << na lewo do zegara systemowego.

Upewnij się, że opcja „Wycisz” na pasku ustawień głośności nie jest zaznaczona

W celu ustawienia głośności na poziomie komfortowym należy:

1. Podłączyć głośniki.

2. Kliknąć na przycisk „Start”, aby włączyć dźwięk testowy.

3. Ustawić głośność tak, aby była ona na komfortowym poziomie.

4. Po stwierdzeniu, że głośność słyszanego dźwięku jest komfortowa należy kliknąć na przycisk „Stop”, celem wyłączenia dźwięku testowego.

    

Powrót do instrukcji.