Ustawienia dla systemu Windows Vista

Po podłączeniu głośników do komputera upewnij się, że potencjometr głośności ustawiony jest w połowie skali oraz, że mikrofon nie jest wyłączony. Wówczas można ustawić w systemie głośność tak, aby była ona poziomie komfortowego słyszenia.

System operacyjny Windows umożliwia wstawienie ikonki symbolizującej głośnik (rysunek po prawej stronie) na pasku zadań (w prawym dolnym rogu ekranu).

Pozwala to na szybki dostęp do ustawienia głośności. Klikając na tę ikonkę otwiera się pasek „Głośność”. Przesuwając suwak kursorem myszy można ustawić głośność na poziomie komfortowego słyszenia.

lub

Jeśli w Twoim systemie ikonka ustawień głośności nie jest widoczna na pasku zadań, należy wykonać następujące opisane poniżej czynności, lub zobaczyć krótki film:

Windows vista - configuration panel

Ustawienia systemowe (Windows Vista):

Użyj ikonki z „głośnikiem” umieszczonej w prawym dolnym rogu, lub wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij na ikonkę Systemu w lewym dolnym rogu ekranu.

2. Kliknij na „Ustawienia”

3. Kliknij na „Panel sterowania”

4. Kliknij na ikonkę „Dźwięki i multimedia”

5. Kliknij na „Dźwięki”

6. Kliknij na „Ustawienia dźwięku”

7. Ustaw głośność na poziomie komfortowym.

Wówczas na pasku zadań powinna pojawić się ikonka ustawień głośności ( lub ).

Upewnij się, że opcja „Wycisz” na pasku ustawień głośności nie jest zaznaczona.

W celu ustawienia głośności na poziomie komfortowym należy:

1. Podłączyć słuchawki lub głośniki. W przypadku słuchawek nie należy zakładać ich od razu na uszy, jedynie trzymać je w okolicy uszu, gdyż na początku głośność może być ustawiona na zbyt dużą wartość.

2. Kliknąć na przycisk „Start”, aby włączyć dźwięk testowy.

3. Ustawić głośność tak, aby była ona na komfortowym poziomie. W przypadku słuchawek założyć je na uszy.

4. Po stwierdzeniu, że głośność słyszanego dźwięku jest komfortowa należy kliknąć na przycisk „Stop”, celem wyłączenia dźwięku testowego.

Powrót do instrukcji

 trackbar volume

Ustawienia dźwięku/Kontrola głośności