Ljud lokalisations sida

 

Att ha två öron har många fördelar jämfört med att bara ha ett öra. Även om verbal språklig kommunikation inte generellt försämras av att man bara använder ett öra, är ljudlokalisation starkt beroende av att man använder två öron. Ljudlokalisation är beroende av att man jämför ljudet från båda öronen.

How localisation works

Bilden ovan illustrerar att ljud som kommer från en ljudkälla (tal; S) behöver längre tid att nå höger öra hos lyssnaren (L) än det behöver för att nå vänster öra. Dessutom, för att nå lyssnarens höger öra måste ljudet ta sig runt (och genom) lyssnarens huvud detta gör att ljudet blir svagare vid höger öra.

Skillnaden i tid och ljudnivå ger information om varifrån ljudet kommer. Dessa skillnader, tillsammans med andra faktorer, tolkar vår hjärna och översätter till ljudlokalisation.

Svårigheter att lokalisera omgivningsljud kan ställa till problem, och i vissa fall vara direkt farligt (t.ex. att inte höra från vilket håll en bil närmar sig). Hörselnedsättning innebär inte alltid en försämrad förmåga att lokalisera ljud, men mycket svaga signaler kan vara svåra att höra och kan därför inte lokaliseras. Desto svårare hörselnedsättning man har, desto svårare blir det att kunna höra varifrån ljud kommer därför att man hela tiden måste anstränga sig för att överhuvtaget  höra. Förutom ljudets styrka påverkar också  typen av hörselnedsättning förmågan att lokalisera ljud och vissa nedsättningar medför större svårigheter än andra. Dessutom, om hörselnedsättningen i ett öra skilljer sig från den i andra örat(asymmetrisk nedsättning) eller om ett öra har en hörselnedsättning och det andra örat inte har det (ensidig nedsättning), så försämras förmågan att lokalisera ljud.
 

Klicka här  för att återvända till instruktions sidan