Podłączenie głośników

Uwaga: Informacje te odnoszą się do typowych składników systemu Windows i komputera klasy PC. Twój sprzęt oraz oprogramowanie może zawierać inne składniki systemowe i sprzętowe.

Wybór wtyczki

Typowe zestawy głośników posiadają jedną wtyczkę na końcu przewodu. Jest to wtyczka za pomocą której należy połączyć głośniki z komputerem. Przykład takiej wtyczki widoczny jest na zdjęciu z prawej.

headphone plug

 Podłączenie do karty dźwiękowej

 Należy połączyć głośniki z zielonym wyjściem karty dźwiękowej komputera

output soundcard PC
desktop(1)
output soundcard PC
desktop(2)
output laptop
laptop

underneath cover

under cover

Wejscie karty dźwiękowej znajduje się zazwyczaj na tylnej stronie obudowy komuptera lub z boku komutera w przypadku laptopa. Często wyjcie karty dźwiękowej oznaczone jest specjanym kolorem oraz może być oznaczone przez odpowieni symbol (zamieszczone z prawej strony).

 

 Kliknij powrót aby wrócić do instrukcji.