Lokalizacja dźwięku

Ten test daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności lokalizacji dźwięku w przestrzeni. W tym celu zaprojektowano wirtualny pokój (patrz rysunek poniżej), w którym znajduje się 6 telefonów.

upperview from virtual space

Test jest wykonywany przy użyciu słuchawek. W momencie rozpoczęcia testu będziesz siedział(-a) pośrodku pokoju, na wprost telewizora. Trzy telefony rozmieszczone będą po Twojej prawej stronie, a kolejne trzy po lewej. Zmiany położenia pokoju dokonuje się za pomocą suwaka widocznego na monitorze komputera co powoduje wrażenie ruchu głowy w lewo lub prawo. Podczas testu kilkakrotnie usłyszysz dźwięk dzwoniącego telefonu. Twoim zadaniem jest wskazanie dzwoniącego telefonu.
Przy zmianie widoku wirtualnego pokoju (ruch w lewo lub w prawo), zmianie ulegną również dźwięki, które słyszysz w słuchawkach. Opcja ta powinna być bardzo pomocna przy lokalizacji dzwoniącego telefonu.

Różne widoki pokoju, które możesz uzyskać poprzez ruch w prawo lub lewo zamieszono na poniższych ilustracjach.

some screenshots of the test

 

Do strony testu