1. Załóż słuchawki i rozpocznij test
  2. Skoncentruj się na prezentowanej wypowiedzi
  3. Wprowadzając odpowiedź podawaj zawsze trzy cyfry
  4. Jeśli pomyłkowo wprowadzisz nieprawidłową cyfrę:
    • naciśnij klawisz Clear na klawiaturze przedstawionej na ekranie
    • lub użyj klawisza Delete (Del) na standardowej klawiaturze komputera
  5. Cyfry wprowadzaj w odpowiedniej kolejności
  6. Po wprowadzeniu odpowiedzi, system automatycznie wygeneruje kolejny sygnał dźwiękowy

UWAGA: Pamiętaj, że podczas badania zrozumiałość mowy będzie się zmieniać. W niektórych przypadkach wypowiedzi mogą być zupełnie niezrozumiałe. Nie oznacza to jednak, że masz niedosłuch. Wynik badania jest dostępny dopiero po „wysłuchaniu” wszystkich zaprezentowanych sekwencji cyfr!