Test Trypletów Cyfrowych – wynik badania

Znacznie odbiega od normy

Wynik tego testu wskazuje na to, że Twoja zrozumiałość mowy znacząco odbiega od normy. Rekomendujemy niezwłoczną wizytę specjalisty celem przeprowadzenia szczegółowych badań diagnostycznych.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej nt. tego testu

Kliknij tutaj, aby przejść do innych badań słuchu

Dziękujemy za udział w badaniu. Test Trypletów Cyfrowych został opracowany w ramach Europejskiego projektu badawczo-rozwojowego HearCom.