Test Trypletów Cyfrowych - Twój wynik:

Odbiega od normy

Wynik tego testu wskazuje na to, że Twoja zrozumiałość mowy w pewnym stopniu odbiega od normy.

Rekomendujemy wizytę specjalisty celem przeprowadzenia szczegółowych badań diagnostycznych.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej nt. tego testu

Kliknij tutaj, aby przejść do innych badań słuchu

Dziękujemy za udział w badaniu. Test Trypletów Cyfrowych został opracowany w ramach Europejskiego projektu badawczo-rozwojowego HearCom.