Pomiary zrozumiałości mowy prezentowanej w szumie

Test trypletów cyfrowych jest jednym z wielu testów, przeznaczonych do pomiarów zrozumiałości mowy prezentowanej na tle szumu.

Tego typu testy przeprowadza się w celu określenia jak osoba badana rozumie mowę prezentowaną w specjalnym szumie maskującym. Szum maskujący niejako “imituje” codzienne warunki akustyczne – w większości przypadków odbieramy mowę, która jest w mniejszym lub większym stopniu zagłuszana przez inne sygnały (hałas uliczny, inni mówcy itp.). Dlatego też, aby ocenić funkcjonowanie naszego słuchu w aspekcie zrozumiałości mowy, która jest bardzo ważna dla komunikacji, w pomiarach tego typu mowa prezentowana jest na tle szumu. Co więcej, tego typu sceneria pomiarowa ma też dużą wartość diagnostyczną. Związane jest to z faktem, że osoby z odbiorczym (neurosensorycznym) ubytkiem słuchu mają znaczne problemy ze zrozumieniem mowy prezentowanej w szumie, mimo tego, że często dość dobrze ją słyszą. Należy pamiętać, że zrozumienie mowy i jej słyszenie nie są pojęciami tożsamymi – w przypadku ubytku słuchu możemy doskonale słyszeć, że ktoś mówi, ale zupełnie nie rozumieć poszczególnych słów!

Niniejszy test nie jest kompletnym badaniem diagnostycznym. Jego główną funkcją jest możliwie dokładny podział osób badanych na tych ze słuchem zdrowym oraz osoby z podejrzeniem niedosłuchu. Za pomocą tego testu nie można wykryć przewodzeniowych ubytków słuchu oraz w przypadku osób z podejrzeniem niedosłuchu nie jest możliwe dokładne określenie typu ubytku.

Pamiętaj też, że test należy wykonywać w wyciszonym pomieszczeniu. Głośne dźwięki zewnętrzne negatywnie wpływają na wynik badania, gdyż mogą zagłuszać mowę prezentowaną w słuchawkach. W tym przypadku wynik badania będzie z pewnością niewiarygodny. Jeśli podejrzewasz, że możesz mieć problemy ze słuchem, udaj się niezwłocznie do specjalisty na kompleksowe badania.

Kliknij tutaj , aby przejść do testu zrozumiałości mowy w szumie.