Tal-i-brus test

Tre-siffer testet som finns på den här webbsidan är ett exempel på ett tal-i-brus test.

Som namnet indikerar, ger ett tal-i-brus test dig en uppfattning om hur bra du kan uppfatta tal i bullriga omgivningar.

De olika bakgrundsstörningarna som finns i vardagen gör att det är svårt att höra - speciellt när man vill förstå tal. I det här avseendet avspeglar tal-i-brus test svårigheter i verkliga livet.

En person med hörselnedsättning har ofta sämre förmåga att förstå tal, speciellt i buller. Detta gäller speciellt personer som har en Sensorineural hörselnedsättning - vilken är den klart vanligaste typen av hörselnedsättning. Därför kan tal-i-brus test ge värdefull information om en persons hörsel och kan användas för att upptäcka en sensorineural hörselnedsättning.

Den här typen av test är inte ett komplett hörseltest och ger inte en fullständig bild av din hörsel. Testen är inte konstruerade för att upptäcka Ledningshinder. Om du är orolig för hur du hör ombeds du kontakta din vårdcentral, hörselvård eller öronklinik.

Notera att trots att testet kan ge dig värdefull information om hur du hör så är det inte avsett att vara lika känsligt som de diagnostiska hörseltest som genomförs inom sjukvården. Ibland kan faktorer som bakgrundsstörning i rummet och den utrustning som du använder ha en viss inverkan på testresultatet.

Klicka här för att gå till tal-i-brus testet.