När ska man överväga att göra ett tal-i-brus test?

Du kan ha nytta av att utföra ett tal-i-brus test (t.ex. Tre-siffer testet, som finns på den här webbplatsen) om du ofta upplever svårigheter att höra vad folk säger i bullriga miljöer.

Du ska speciellt överväga att utföra ett tal-i-brus test om något av nedanstående stämmer på dig:

  1. Upplever du ofta att personer mummlar eller talar mycket svagt till dig?
  2. Kommer du ofta på dig själv med att be andra att upprepa vad de sagt?
  3. Känner du dig så utmattad efter långa konversationer att du försöker undvika sådana situationer?
  4. Upplever du att det är svårt att följa med i konversationer om du befinner dig på allmäna platser med mycket folk, t.ex. stormarknader och restauranger.
  5. Behöver du ofta öka volymen på tv:n eller radion?
  6. Är du medvetet störd och irriterad på bakgrundsbuller när du är tillsammans med andra människor?
  7. Har du ofta problem med att konversera över telefon?

Tre-siffer testet kommer att utvärdera din förmåga att höra ljud i en bullrig miljö, och kommer också att ge några råd om hur du bör gå vidare.

Till testet