animation showing an alternative way to update Java

Klicka här för att återvända till sidan som informerar om Java

För att återvända till testet, klicka här