Ustawienia dla systemu Windows Vista

Po podłączeniu słuchawek do komputera upewnij się, że potencjometr głośności ustawiony jest w połowie skali oraz, że mikrofon nie jest wyłączony. Wówczas można ustawić w Systemie głośność tak, aby była ona poziomie komfortowego słyszenia.

Ustawienia dźwięku/Kontrola głośności

System operacyjny Windows umożliwia wstawienie ikonki symbolizującej głośnik (rysunek po prawej stronie) na pasku zadań (w prawym dolnym rogu ekranu).

Następnie klikając na tę ikonkę możesz ustawić głośność dźwięku na poziomie komfortowego słyszenia. Jeśli ikonka nadal nie jest widoczna na pasku zadań, przesuń kursorem myszy wskaźnik << na lewo do zegara systemowego.

lub
 

Jeśli w Twoim systemie ikonka ustawień głośności nie jest widoczna na pasku zadań, należy wykonać opisane poniżej czynności, lub zobaczyć  demonstarcję

Windows Vista:


W celu ustawienia głośności na poziomie komfortowym należy:

  1. Podłączyć słuchawki, ale nie należy zakładać ich od razu na uszy, gdyż na początku głośność może być ustawiona na zbyt dużą wartość.
  2. Kliknąć na przycisk „Start” aby włączyć dźwięk testowy.
  3. Ustawić głośność tak, aby była ona na komfortowym poziomie. Słuchawki założyć na uszy.
  4. Po stwierdzeniu, że głośność słyszanego dźwięku jest komfortowa należy kliknąć na przycisk „Stop”, celem wyłączenia dźwięku testowego. 

 

 

 

 

 

Powrót do instrukcji .