DE-RUB Lokalisationstest (utan introduktion)

 

Localization Test

Med det här testet har du möjlighet att testa en del av din hörsel hemma över internet. Testet mäter din förmåga att lokalisera ljud i vardagliga situationer, något som kan vara svårt för svårt för en person med hörselnedsättning. Efter testet får du ett personligt råd.