Twój wynik testu: całkowity brak zdolności lokalizacji dźwięku

Niestety, twój wynik testu wskazuje, że nie jesteś w stanie określić z jakiego kierunku dochodzi dźwięk. Odpowiadałaś (eś) w sposób konsekwentny, co daje w przybliżeniu dużą wiarygodność uzyskanego wyniku testu. Jednakże, test ten nie odzwierciedla wszystkich aspektów słyszenia i nie może zastąpić klinicznego badania słuchu.

Jeśli uważasz, że masz problemy ze słuchem, skontaktuj się z lekarzem audiologiem, lub protetykiem słuchu.

Kliknij tutaj , jeśli chcesz uzyskac więcej informacji na temat tego testu.

Kliknij tutaj , aby przejść do innych testów.

Dziękujemy za udział w teście lokalizacji dźwięku opracowanym w ramach projektu HearCom.