Jak wykonać test?

Usłyszysz twa sygnały szumowe oddzielone od siebie krótką pauzą. Sygnały będą zaprezentowane w ten sposób, że będziesz miał wrażenie, że źródło dźwięku przemieszcza się od ucha lewego do prawego, lub odwrotnie – od prawego do lewego. Po usłyszeniu sygnału, kliknij na strzałkę odpowiadającą kierunkowi przemieszczania się dźwięku.

  • Twoim zadaniem jest więc wskazanie, w którym kierunku poruszał się sygnał dźwiękowy.

    Aby to uczynić, kliknij odpowiednie klawisze:

arrow leftjeśli sądzisz, że sygnał poruszał się w lewą stronę, kliknij na strzałkę wskazującą w lewo

arrow right jeżeli natomiast twierdzisz, że dźwięk przemieszczał się w prawo, kliknij na strzałkę wskazującą prawy kierunek

  • Test trwa około trzy minuty. Pasek postępu przedstawiony w górnej części strony pokaże Tobie jaką część testu wykonano oraz jaka część badania jest jeszcze przed Tobą.

Applet met pijlen
  • Trudność testu będzie zależała od tego, jak sobie radzisz z badaniem. Z każdą Twoją poprawną odpowiedzią poziom trudności będzie wzrastał. Z drugiej strony, jeśli Twoje odpowiedzi będą niepoprawne, system automatycznie zmniejszy stopień trudności zadania.

  • Jeśli nie masz pewności co do kierunku przemieszczania się dźwięku, wówczas należy zgadywać. Taka sytuacja jest możliwa i może zdarzyć się klika razy podczas badania.

  • Niniejszy test skonstruowano w ten sposób, że jest on w stanie zmierzyć dokładnie Twoją indywidualną zdolność do spostrzegania kierunku przemieszczania się dźwięku. Postaraj się maksymalnie skoncentrować podczas badania, gdyż w tym przypadku wynik będzie najdokładniejszy.

  • Jak już wspomniano, odpowiedzi należy wprowadzać poprzez klikanie przycisku ze strzałką wskazującą odpowiedni kierunek.

  • Prosimy, abyś podczas badania przebywał w tym samym miejscu, tak aby odległość Twojej głowy od głośników nie zmieniała się.