Ustawienia dla systemu Windows 2000 / XP

Po podłączeniu głośników do komputera upewnij się, że potencjometr głośności ustawiony jest w połowie skali oraz, że mikrofon nie jest wyłączony. Wówczas można ustawić w systemie głośność tak, aby była ona poziomie komfortowego słyszenia.

Ustawienia dźwięku/Kontrola głośności

 

System operacyjny Windows umożliwia wstawienie ikonki symbolizującej głośnik (rysunek po prawej stronie) na pasku zadań (w prawym dolnym rogu ekranu).
Pozwala to na szybki dostęp do ustawienia głośności. Klikając na tę ikonkę otwiera się pasek „Głośność”. Przesuwając suwak kursorem myszy można ustawić głośność na poziomie komfortowego słyszenia.

lub

Jeśli w Twoim systemie ikonka ustawień głośności nie jest widoczna na pasku zadań, należy wykonać następujące opisane poniżej czynności:

Ustawienia systemowe:

 1. Kliknij na „Start”
 2. Kliknij na „Ustawienia”
 3. Kliknij na „Panel sterowania”
 4. Pojawi się okno
 5. Kliknij na ikonkę „Dźwięki i multimedia”
 6. Zaznacz opcje „Pokaż wskaźnik głośności na pasku zadań”
 7. Kliknij na „OK”

Wówczas na pasku zadań powinna pojawić się ikonka ustawień głośności ( lub ). Następnie klikając na tę ikonkę możesz ustawić głośność dźwięku na poziomie komfortowego słyszenia. Jeśli ikonka nadal nie jest widoczna na pasku zadań, przesuń kursorem myszy wskaźnik << na lewo do zegara systemowego.

 trackbar volume

Upewnij się, że opcja „Wycisz” na pasku ustawień głośności nie jest zaznaczona.

W celu ustawienia głośności na poziomie komfortowym należy:

 1. Podłączyć słuchawki lub głośniki. W przypadku słuchawek nie należy zakładać ich od razu na uszy, jedynie trzymać je w okolicy uszu, gdyż na początku głośność może być ustawiona na zbyt dużą wartość.
 2. Kliknąć na przycisk „Start” aby włączyć dźwięk testowy.
 3. Ustawić głośność tak, aby była ona na komfortowym poziomie. W przypadku słuchawek założyć je na uszy.
 4. Po stwierdzeniu, że głośność słyszanego dźwięku jest komfortowa należy kliknąć na przycisk „Stop”, celem wyłączenia dźwięku testowego.

Powrót do instrukcji