Test lokalizacji dźwięku

Test ten pozwala ocenić Twoją zdolność do lokalizacji dźwięków (rozpoznania skąd dochodzą dźwięki). Podczas badania wyznacza się kąt, dla którego jesteś jeszcze w stanie prawidłowo określić, czy źródło dźwięku znajduje się po Twojej lewej, czy też prawej stronie. Badanie to może być w szczególności przydatne, kiedy zauważyłaś(eś) siebie problemy z lokalizacją źródła dźwięku.

Kliknij tutaj jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji dźwięków.

1.
Podłącz głośniki do odpowiedniego wejścia komputera.
Pomoc
2.
Ustaw głośniki w odległości 50 cm (19.7 cali) od słuchacza. Odległość między głośnikami umieszczonymi po bokach monitora powinna wynosić 30 cm (11,8 cala). Odległość ta powinna być zmierzona z jak największą dokładnością (od środka głośników)- zalecane użycie linijki, miary itp. Kliknij „Pomoc” by zobaczyć przykład lub schemat ustawień głośników (do wydruku).
Pomoc
3.
Uruchomienie testu wymaga zainstalowanego oprogramowania JAVA 1.4 bądź jego nowszej wersji . Sprawdź, czy posiadasz tą wersję programu- jeśli okienko poniżej jest zielone- posiadasz wymaganą wersję i możesz kontynuować test. Jeśli okienko jest czerwone, konieczne jest zainstalowanie odpowiedniej wersji oprogramowania. Kliknij „Pomoc”, by uzyskać informacje o tym, jak zainstalować aktualną wersję Java.
Pomoc
4.
Aby ustawić głośność na poziomie komfortowym należy:
 1. Podłączyć głośniki (patrz punkt 1).
 2. Włączyć głośniki.
 3. Nacisnąć przycisk „Start” umieszczony po prawej stronie, aby wygenerować sygnał.
 4. Dopasować głośność tak, aby była ona na poziomie komfortowym – upewnij się czy sygnał słyszysz wyraźnie.

Kliknij Pomoc, aby uzyskać informacje na temat ustawienia głośności

Pomoc

5.
Upewnij się czy Twoje głośniki są ustawione poprawnie (lewy głośnik po stronie lewej, prawy po prawej). Klikając na przycisk „left”, dźwięk powinien być generowany z głośnika lewego, klikająć „right” dźwięk powinien dochodzić z prawego głośnika. Jeśli jest odwrotnie, przełącz (zamień) głośniki.
 

Uwagi:

   • Test ten powinien być przeprowadzony w cichym pomieszczeniu. Jeśli używasz aparatu słuchowego, należy go zdjąć, przed przystąpieniem do badania.
   • Nie należy stosować głośników wbudowanych do komputera lub monitora. Zalecamy wykorzystanie głośników zewnętrznych, które powinny być ustawione tak, jak opisano to w pkt.2.
   • Do przeprowadzenia testu wymagane jest szybkie łącze internetowe. Jeśli w trakcie badania dźwięk nie będzie odtwarzany, lub będzie zniekształcany, oznacza to, że nie posiadasz wystarczająco szybkiego łącza internetowego.
   • Test ten dotyczy lokalizacji dźwięku. Jego wynik pozwala na określenie zdolności do lokalizowania dźwięku w przestrzeni, jednakże test ten nie obejmuje wszystkich aspektów dotyczących słyszenia i nie może być traktowany jako kompleksowe badanie słuchu. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat stanu Twojego słuchu, skontaktuj się z audiologiem, bądź protetykiem słuchu.

Jeśli wszystkie ustawienia są poprawne, naciśnij przycisk Dalej .