Lokalisations test - små vinklar

Det här testet uppskattar hur bra du kan avgöra varifrån ljud kommer. Det görs genom att man mäter vid vilken vinkel som du kan avgöra om en ljudkälla är lokaliserad till vänster eller till höger. Testet kan vara intressant för dig om du någon gång har upplevt svårigheter med att lokalisera en ljudkälla med hjälp av enbart själva ljudet.

Klicka här om du vill ha mer information om ljudlokalisation.

Hur du ansluter och ställer in din dator för det här testet

1.

Koppla dina högtalare till korrekt anslutning på din dator

Hjälp

2.

Placera dina högtalare 50 cm från lyssnarens position. Placera de två högtalarna 30 cm ifrån varandra och centrerade runt din datorskärm. Klicka på hjälp för att se ett exempel eller en skiss för utskrift.

Hjälp

3.

Testet som du ska utföra kräver JAVA 1.4 eller senare. Kontrollera att du har den här versionen av Java på din dator - om rutan nedanför är grön är allt OK, då är det bara att fortsätta. Om rutan är röd, måste du ladda ner en uppgradering av Java. Klicka på hjälp för information om hur du laddar ner senaste versionen av Java.

Hjälp

4. Inställning av volymen till en lagom nivå:
  1. Koppla in dina högtalare (se 1.)
  2. Sätt på dina högtalare.
  3. Klicka på "Start-knappen" till höger för att spela upp signalen
  4. Justera volymen till en behaglig nivå – så att du kan höra signalen tydligt.

Klicka på Hjälp för instruktioner om hur du justerar datorns volym.

Hjälp

5. Försäkra dig om att dina högtalare är korrekt placerade (vänster högtalare till vänster; höger högtalare till höger). Om du klickar till vänster ska det spelas upp en signal i vänster högtalare.
Om signalen kommer från höger, byt plats på dina högtalare.

NOTERA:
  • Testet ska genomföras i ett tyst rum. Om du använder hörapparater ska du ta av dessa innan du genomför testet.
  • Du bör inte använda högtalare som är "inbyggda" i datorn till det här testet. Testet bygger på användadet av två fristående högtalare som placeras enligt beskrivningen i punkt 2 ovan.
  • För det här testet behöver du en snabb internet-förbindelse (t.ex. bredband). Om du hör tysta perioder i ljudet är uppkopplingen som du använder inte tillräckligt snabb.
  • Det här testet fokuserar på ljudlokalisation. Det ger dig en uppfattning om hur bra du kan avgöra varifrån ljud kommer. Men testet täcker inte alla aspekter av hörande och är inte ett fullständigt hörseltest eller medicinsk diagnos. Om du önskar en mer detaljerad undersökning ombeds du söka upp närmaste vårdcentral, hörselvård eller öronklinik.
 
Är allt OK? När du är nöjd med dina inställningar klicka NÄSTA