Välkommen till test-sidan

Välkommen till HearCom:s test-sida. Tack för att du vill medverka i de här testen. Din medverkan är väldigt betydelsefull.

Vi ber dig genomföra följande test:

  1. Tal-i-brus test; det här testet kommer att ge ett mått på hur du upplever svåra lyssningssituationer när du måste lita på din hörsel.
  2. Ljudlokalisations test; det här testen kommer att mäta din förmåga att höra varifrån ljud kommer - och kommer därför ge information om hur väl dina öron fungerar tillsammans.
  3. Frågeformulär; det här testet kommer att ge ett mått på hur du upplever svåra lyssningssituationer när du måste lita på din hörsel.Frågeformulär; det här testet kommer att ge ett mått på hur du upplever svåra lyssningssituationer när du måste lita på din hörsel.

När du väl har genomfört ett test kommer dina resultat att relateras till din hörförmåga - information som redan finns i vår databas. Detta kommer att göra det möjligt för oss att bestämma tillförlitligheten i testen när det gäller att identifiera hörselnedsättningar.

Varje test som du deltar i ger oss värdefull information.

Välj det test som du vill genomföra.

 

Tal-i-brus test

Ljudlokalisation 1 (finding a ringing telephone)

Ljudlokalisation 2 (höra små vinklar)

Frågeformulär