Gehoorverlies

Many people have a hearing lossGehoorverliezen komen veel voor. Naar schatting hebben ca 900,000 mensen in Nederland last van een behoorlijk gehoorverlies. Als we lichte verliezen meetellen (lawaaischade) ligt dit getal vermoedelijk nog veel hoger. In het buitenland wordt dan met 1 op de 7 personen gerekend, dat zouden dan meer dan 2 miljoen Nederlanders zijn.

Veel mensen verliezen het beste van hun horen als ze ouder worden – dit is een natuurlijk proces. Het is zo dat meer dan de helft van de mensen van zestig of ouder een zekere mate van ouderdomsslechthorendheid heeft. Dit verlies bouwt zich meestal heel geleidelijk op over de jaren – en daardoor ook vaak ongemerkt. Het zou zo kunnen zijn dat u vindt dat iedereen om u heen maar een beetje mompelt, of dat u de akoestiek vaak erg slecht vindt, maar dat u in werkelijkheid heel geleidelijk een gehoorverlies heeft opgelopen.

Er zijn nog meer factoren die gehoorverlies kunnen veroorzaken. Hierbij horen blootstelling aan harde geluiden (dat kan ook muziek zijn), bepaalde infecties en hoofdletsel. Bepaalde types van levenbeschermende medicijnen kunnen als neveneffect ook gehoorbeshadigingen veroorzaken. Deze medicijnen zijn geclasseerd als ‘ototoxisch’ (toxisch voor het gehoor) en worden alleen bij levensbedreigende aandoeningen voorgeschreven.

Terwijl het wel mogelijk is om bepaalde types van gehoorverlies te genezen door middel van operatief ingrijpen of medicatie, geldt dit maar voor een zeer kleine minderheid van gevallen. De meeste vormen van slechthorendheid kunnen op dit moment niet worden genezen – dus, zodra uw gehoor is beschadigd kan dit over het algemeen niet worden terug gedraaid. Daarom is het erg belangrijk om voorturend goed op uw gehoor te passen; vooral blootstelling aan onnodig lawaai moet zo veel mogelijk worden vermeden.

Vroege tekenen van gehoorverlies
Lawaaischade aan het gehoor


Vroege tekenen van gehoorverlies

Excessive volume settings on the TV may be an indication of hearing lossHet is niet altijd makkeljik om er achter te komen of u een gehoor verlies hebt of niet. Omdat gehoorverlies heel geleidelijk kan ontstaan, kan het heel ongemerkt binnensluipen en kan het jaren duren voordat u er achter komt. Hieronder staat een lijstje met indicaties dat uw gehoor achteruit zou kunnen gaan:

  • Het lijkt dat mensen steeds mompelen of fluisteren.
  • Luisteren bij achtergrond lawaai wordt moeilijker; zoals in cafe's, restaurants of winkels met luide muziek.
  • Anderen klagen dat u de tv of de radio te hard heeft staan.
  • U moet mensen vaak vragen om te herhalen wat ze zeiden.
  • Het is erg moeilijk om bij te blijven in een gesprek met een hele groep.
  • U begint uw stem te verheffen.

Veel mensen maken zich erg ongerust op het moment dat ze denken dat hun gehoor achteruit gaat, maar er zijn veel hulpmiddelen voor zo'n situatie. Het is beter om er vroeg achter te komen of er wel of niet wat aan de hand is.

Het ondergaan van een gehoortest is niet een erg onplezierige ervaring, en u bent op dat moment in de handen van gekwalificeerde zorgverleners. Het gebruiken van goed aangepaste gehoorapparaten, mocht u die nodig hebben, is niet schadelijk voor uw gehoor, het is zelfs zo dat het kan helpen om uw gehoorcapaciteiten zo goed mogelijk te bestendigen. Het erkennen van het feit dat u een gehoorvelies heeft, en accepteeren dat u daardoor actie moet gaan ondernemen, is een grote en belangrijke stap. Maar vergeet niet dat u veel hulp en zorg aangeboden kan worden.

Terug naar boven


Lawaaischade aan het gehoor

High sound levels can cause hearing lossLawaai-slechthorendheid is vaak te voorkemen. Dus het is belangrijk om uw oren te beschermen in omgevingen met harde geluiden!

Harde geluiden kunnen van lange (bv, vlak bij de luidspekers van een nachtclub staan) of korte (zoals schietgeluid en vuurwerk) duur zijn. Harde geluiden beschadigen het sensorische deel van het gehoor, en dit deel is niet te "repareren." Hoe veel schade er ontstaat hangt af van het soort geluid en van de tijdsduur waarover u bent blootgesteld aan harde geluiden . Als u in omgevingen met hard gelui moet verblijven, bescherm dan uw oren met oorpluggen of geluidsdempende kappen en probeer uit de directe omgeving van de geluidsbronnen te blijven .

Het kan enorm helpen regelmatig pauses te nemen van het lawaai in een stille omgeving.

Maar de beste manier om lawaaischade aan uw oren te vermijden is om zoveel mogelijk uit de buurt te blijven van bronnen van hard geluid.

Schade aan het sensorische deel van uw gehoor door lawaaibelasting kan tinnitus veroorzaken. Tinnitus is de term die wordt gebruikt voor het beschrijven van geluiden (fluit- of sis-tonen) die binnenin het oor of in het hoofd worden gehoord, zonder een uitwendige geluidsbron. De geluiden die worden waargenomen bij tinnitus vairiëren van persoon tot persoon, maar meestal gaat het om rinkelende, suizende of fluitende geluiden.

Ook de intensiteit van deze geluiden variëert enorm van persoon tot persoon. Sommige mensen horen alleen zo nu en dan wat , en dan nog vrij zacht. Maar bij anderen is het geluid erg hard en altijd aanwezig. Dat kan een enorm effect hebben op de kwaliteit van hun leven. Zelfs een korte blootstelling aan een heel hard geluid kan al tinnitus veroorzaken.

Terug naar boven