Many people have a hearing lossUbytek słuchu jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Szacuje się, że jedna na siedem osób ma niedosłuch – to ponad 5 mln ludzi w samej Polsce!

Ponad połowa ludzi w wieku przekraczającym 60 lat cierpi na zaburzenie słuchu, różnego stopnia, związane ze starzeniem się. Taki niedosłuch przeważnie rozwija się na przestrzeni wielu lat, co powoduje, że często pozostaje przez nas niezauważony. Co więcej jesteśmy wówczas przekonani, że wszyscy dookoła nas mówią niewyraźnie, „mamroczą” i trudno nam jest zaakceptować, że to nasz słuch się pogorszył.

Są także inne czynniki powodujące uszkodzenie słuchu. Wśród najczęstszych przyczyn znajdują się nadmierna ekspozycja na hałas (w tym także głośną muzykę), niektóre choroby oraz urazy głowy. Niedosłuch może być również efektem ubocznym działania niektórych leków (stąd nazywane są one “ototoksycznymi”), które przepisywane być powinny tylko, gdy są niezbędne w ratowaniu życia.

Leczenie niedosłuchu na drodze farmakologicznej czy operacyjnej dotyczy tylko niewielkiej grupy przypadków. Większość ubytków słuchu jest trwała i nieodwracalna. Dlatego też niezmiernie ważne jest, aby dbać o swój słuch przez całe życie, a szczególnie unikać narażenia (ekspozycji) na bardzo głośne dźwięki.

Pierwsze oznaki niedosłuchu
Ubytek słuchu wywołany hałasem 


Pierwsze oznaki niedosłuchu

Excessive volume settings on the TV may be an indication of hearing lossNie zawsze jesteśmy w stanie łatwo określić czy mamy problemy ze słyszeniem. Ubytek słuchu może postępować bardzo powoli i pozostawać niezauważony na przestrzeni wielu lat. Poniżej znajduje się lista typowych oznak, które mogą świadczyć o pogarszającym się słuchu:

  • Ludzie wokół Ciebie wydają się mówić cicho i niewyraźnie.
  • Słuchanie i rozmawianie w hałaśliwym otoczeniu – na przykład w klubie, restauracji czy sklepie, gdzie odtwarzana jest głośno muzyka, sprawia Ci trudność.
  • Najbliżsi narzekają, że zbyt głośno słuchasz radia czy telewizji. 
  • Często prosisz ludzi, aby powtórzyli swoją wypowiedź
  • Trudno Ci nadążyć za rozmową, zwłaszcza w grupie.
  • Często zaczynasz mówić głośniej.

Wiele osób niepokoi się już na samą myśl o niedosłuchu, mimo iż jest tak wiele dostępnych rozwiązań wspomagających słuch. Pamiętajmy, że im wcześniej wykryty niedosłuch tym większe korzyści z np. aparatu słuchowego.

Badania słuchu nie są bolesne i przeprowadzają je wyłącznie wykwalifikowani specjaliści. Także używanie poprawnie dopasowanych aparatów słuchowych (gdy są one potrzebne) nie jest szkodliwe dla słuchu, a wręcz pozwala na maksymalne podtrzymanie i wykorzystanie pozostałych zdolności słuchowych. Bardzo ważnym krokiem jest przekonanie się o ewentualnym ubytku słuchu i podjęcie odpowiednich działań. Pamiętaj, że jest wiele możliwości uzyskania pomocy i wsparcia.

Powrót do początku strony


Ubytek słuchu wywołany hałasem (uraz akustyczny)

High sound levels can cause hearing lossTego typu ubytkom słuchu można często zapobiec, dlatego tak ważne jest dbanie o swój słuch i jego ochrona w głośnym środowisku!

Ekspozycja na dźwięki może mieć charakter długotrwały (np. przebywanie w pobliżu głośników w klubie nocnym) lub krótkotrwały (narażenie na odgłosy wystrzałów lub fajerwerków). Hałas uszkadza odbiorczą część narządu słuchu. Stopień uszkodzenia zależy od intensywności dźwięków oraz czasu ekspozycji. W sytuacji, gdy przebywanie w hałaśliwym otoczeniu jest nieuniknione, zawsze chroń swój słuch używając na przykład profesjonalnych zatyczek lub nauszników oraz staraj się przebywać jak najdalej od źródła hałasu.

Daj również szansę swoim uszom wypocząć. Jeśli tylko możesz, zadbaj o regularne przerwy z daleka od hałasu.

Pamiętaj, że najlepszym rozwiązaniem pozwalającym zminimalizować ryzyko wystąpienia urazu akustycznego, jest po prostu unikanie źródeł bardzo głośnych dźwięków.

Uszkodzenie odbiorczej części narządu słuchu wskutek urazu akustycznego może być także przyczyną pojawienia się szumów usznych, czyli dźwięków słyszalnych wewnątrz głowy lub uszu. Szumy uszne różnią się międzyosobniczo, ale zwykle opisywane są przez ludzi jako „dzwonienie”, „gwizdanie” czy „brzęczenie”.

Głośność szumów usznych jest również zmienna. Niektórzy ludzie słyszą je sporadycznie i bardzo cicho, a dla innych są one natarczywe i mają negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie. Czasem nawet krótkotrwała ekspozycja na głośne dźwięki może wywołać tymczasowe szumy uszne.

Powrót do początku strony