Tips voor familieleden en vrienden

Communicatie versterkt de samenleving

Probeer deze tips eens wanneer u met iemand praat die slechthorend is:
 
  • Zelfs wanneer iemand een gehoorapparaat draagt, betekent dat niet dat zij u gemakkelijk verstaan. Vraag of zij gebruik maken van het lipbeeld.
  • Zorg ervoor dat u de aandacht heeft van de luisteraar wanneer u begint te praten.
  • Schreeuw niet, maar spreek duidelijk en langzaam. Overdrijf de beweging van uw lippen niet. Gebruik natuurlijke gezichtsuitdrukkingen en gebaren.
  • Als u praat met een slechthorend en een normaal horend persoon, focus u niet alleen op de normaalhorende.
  • Schreeuw niet. Het is ongemakkelijk voor een gehoorapparaatgebruiker en het komt agressief over.
  • Als iemand niet begrijpt wat u heeft gezegd, herhaal het niet alleen, maar probeer ook eens hetzelfde te zeggen door andere woorden te gebruiken.
  • Zoek een geschikte plek op om te praten, met goede verlichting, ver weg van lawaai.
  • Kijk de slechthorende altijd aan zodat ze uw gezicht goed kunnen zien.
  • Gebruik duidelijke taal. Vermijd jargon en onbekende afkortingen.