Zakup aparatu słuchowego

Niniejsza strona jest w trakcie tworzenia. W obecnej chwili znajduje się tu tylko ogólny zarys zagadnienia.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy ze słyszeniem powinieneś w pierwszej kolejności odwiedzić swojego lekarza rodzinnego, który udzieli Tobie porady i wskaże możliwości leczenia lub rehabilitacji. Może on również skierować Cię na konsultację do lekarza audiologa, który zaleci Tobie nabycie aparatu słuchowego lub oceni ewentualną możliwość zastosowania implantu ślimakowego.
W Polsce aparaty słuchowe można nabyć niemalże wyłącznie w niepublicznych placówkach audiologicznych i protetycznych. Koszty zakupu aparatu słuchowego są częściowo refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). W przypadku najprostszych aparatów refundacja może pokryć koszty ich nabycia niemalże w całości.
O refundację kosztów związanych z nabywaniem aparatów słuchowych można starać się również w regionalnym (Powiatowym lub Gminnym) Centrum Pomocy Rodzinie.
Zanim udasz się do protetyka słuchu po aparat upewnij się w regionalnym oddziale NFZ, że jego placówka ma podpisaną umowę z NFZ. Protetyk słuchu powinien poinformować Cię o wszystkich kosztach związanych z nabyciem aparatów, a także o możliwościach otrzymania pomocy (refundacji).