Porady dla najbliższych osoby niedosłyszącej

 
Noszenie aparatu słuchowego nie zawsze oznacza pełną zdolność do rozumienia mowy w każdej sytuacji. Dlatego rodzina i przyjaciele powinni wspierać osobę niedosłyszącą ułatwiając jej i sobie komunikację, tak aby rozmowa była efektywna i nie stanowiła źródła stresu dla żadnej ze stron.
Więcej szczegółowych informacji i konkretne porady odnajdziesz we wcześniejszej sekcji dotyczącej komunikowania się z osobą niedosłyszącą.