Podstawowe badanie słuchu – audiometria tonalna

Jednym z najbardziej popularnych i najczęściej wykonywanych badań słuchu jest audiometria tonalna (ang. Pure Tone Audiometry, PTA). Celem tego badania jest określenie najsłabszego dźwięku, który słyszy osoba badana. Badanie to wykonuje się dla różnych wysokości dźwięków: od niskich do wysokich. Badanie zajmuje około 20 minut.
 
Procedura badania przedstawia się następująco:
 
  • Osoba badająca zaprosi Cię do specjalnej, wyciszonej kabiny pomiarowej
  • Na Twoją głowę zostaną założone słuchawki oraz otrzymasz tzw. przycisk odpowiedzi
  • Następnie przez słuchawki zostaną zaprezentowane Tobie sygnały o różnej wysokości i głośności. Podczas pomiaru badane jest tylko jedno ucho, tzn. dźwięki nie będą prezentowane do obu uszu jednocześnie. Sygnały prezentowane będą dla sześciu różnych wysokości, które odpowiadają najważniejszemu zakresowi słuchu.
  • Twoje zadanie będzie polegało na wciśnięciu przycisku odpowiedzi za każdym razem, kiedy słyszysz jakikolwiek dźwięk.
  • Po każdej Twojej poprawnej odpowiedzi (wciśnięcie przycisku odpowiedzi w momencie kiedy prezentowany jest ton) osoba badająca zmniejszy głośność tonu i zaprezentuje go nieco ciszej. W ten sposób wyznaczony zostanie najcichszy sygnał, który potrafisz usłyszeć.
  • Po wykonaniu badania dla jednego ucha, zostanie ono powtórzone dla ucha przeciwnego
 
Jest niezmiernie ważne, aby podczas badania stosować się do poleceń osoby badającej. Przed badaniem upewnij się, że dobrze zrozumiałeś instrukcje. 
 
Badanie audiometryczne 
 
Oprócz tradycyjnych słuchawek, może zostać wykorzystana tzw. słuchawka kostna, którą zakłada się nie na uszy, ale bezpośrednio na kości czaszki. Słuchawka ta emituje wibracje, które są przenoszone tzw. drogą kostną, poprzez kości czaszki, bezpośrednio do ślimaka (ucho wewnętrzne), z pominięciem ucha zewnętrznego i środkowego. Badanie to umożliwia rozróżnienie przewodzeniowego i sensorycznego ubytku słuchu. Pamiętaj, że badanie audiometryczne jest całkowicie bezbolesne – polega na prostym odpowiadaniu czy słyszy się prezentowane dźwięki, czy nie.
 
                                                             
        Badanie przewodnictwa kostnego, czyli test, w którym sygnały są prezentowane za pomocą tzw. słuchawki kostnej.
 
 
Czasami podczas badania, oprócz dźwięków totalnych o różnych wysokościach może być zaprezentowany szum. Szum najczęściej „nadawany” jest do przeciwnego ucha, niż ucho badane. Tego typu zabieg ma na celu uniemożliwienie odbierania dźwięków uchem nie badanym, które może być dużo lepsze, niż ucha badane. W takiej sytuacji, bez zagłuszania ucha lepszego, wynik badania mógłby być zakłamany, co doprowadziłoby do błędnej diagnozy. Należy pamiętać, że zadaniem szumu jest delikatne zagłuszanie ucha nie badanego – nie jest to sygnał, na który należy reagować przyciskiem odpowiedzi !
 
Osoba badająca szczegółowo wyjaśni, na który sygnał należy reagować, a który z nich jest tylko szumem zagłuszającym, stanowiącym jedynie “tło” badania. Czasami głośność oraz barwa szumu zagłuszającego może się zmieniać podczas badania. Jeśli prezentowany jest dźwięk niski, szum również ma charakter niskotonowy. Jeśli prezentowany jest sygnał wysoki, szum będzie również wysokotonowy itd. 
Wynikiem badania audiometrycznego jest audiogram.  
 
Audiogram przedstawia czułość Twojego słuchu na dźwięki o różnych wysokościach. Symbole na audiogramie oznaczają najcichsze dźwięki, jakie jest w stanie usłyszeć badany. Im niżej znajduje się symbol, tym mniejsza wrażliwość słuchu, a tym samym większy niedosłuch. Symbole znajdujące się po prawej stronie audiogramu odpowiadają wysokim częstotliwościom , natomiast po lewej stronie niskim. Poszczególne symbole połączone są linią ciągłą (przewodnictwo powietrzne) bądź przerywaną (przewodnictwo kostne) i odpowiadają badaniu dla ucha lewego lub prawego. 
 
 
Audiometria – informacje podstawowe

Gdzie jest wykonywana?
Kliniki laryngologiczne, audiologiczne, punkty protetyki słuchu
Kto jest osobą badającą ?
Laryngolog, Audiolog,Wykwalifikowana pielęgniarka, Protetyk słuchu
Jaki jest czas badania ?
20 – 30 minut
Czy badanie boli ?
Badanie zupełnie bezbolesne (wymaga koncentracji osoby badanej)
Kiedy otrzymam wyniki ?
Wyniki odbiera się bezpośrednio po badaniu
Jaki sprzęt jest potrzebny do badania ?
Kabina dźwiękoszczelna, słuchawki, słuchawki kostne, audiometr
Komplikacje, skutki uboczne ?
Brak