Podstawowe badanie słuchu – audiometria tonalna

Jednym z najbardziej popularnych i najczęściej wykonywanych badań słuchu jest audiometria tonalna (ang. Pure Tone Audiometry, PTA). Celem tego badania jest określenie najsłabszego dźwięku, który słyszy osoba badana. Badanie to wykonuje się dla różnych wysokości dźwięków: od niskich do wysokich. Badanie zajmuje około 20 minut.
 
Procedura badania przedstawia się następująco:
  • Osoba badająca zaprosi Cię to specjalnej, wyciszonej kabiny pomiarowej.
  • Na Twoją głowę zostaną założone słuchawki oraz otrzymasz tzw. przycisk odpowiedzi.
  • Następnie przez słuchawki zostaną zaprezentowane Tobie sygnały o różnej wysokości i głośności. Podczas pomiaru badane jest tylko jedno ucho, tzn. której dźwięki nie będą prezentowane do obu uszu jednocześnie.
  • Twoje zadanie będzie polegało na wciśnięciu przycisku odpowiedzi za każdym razem, kiedy słyszysz jakikolwiek dźwięk.
  • Po każdej Twoje odpowiedzi oznaczającej, że słyszysz dźwięku, osoba badające zmniejszy jego głośności i zaprezentuje go nieco ciszej. W ten sposób wyznaczony zostanie najcichszy sygnał, który potrafisz usłyszeć.
  • Po wykonaniu badania dla jednego ucha, zostanie ono powtórzone dla ucha przeciwnego.
 
Jest niezmiernie ważne, aby podczas badania stosować się do próśb osoby badającej. Przed badaniem upewnij się, że dobrze zrozumiałeś instrukcje.
 
 
Badanie audiometryczne
 
 
Oprócz tradycyjnych słuchawek, może zostać wykorzystana tzw. słuchawka kostna, którą zakłada się nie na uszy, ale bezpośrednio na kości czaszki. Słuchawka ta emituje wibracje, które są przenoszone tzw. drogą kostną do ślimaka. Dzięki temu można bezpośrednio ocenić, jaki jest jego stan. Pamiętaj, że badanie audiometryczne jest całkowicie bezbolesne – polega na prostym odpowiadaniu czy słyszy się prezentowane dźwięku, czy nie.
 
Badanie tzw. przewodnictwa kostnego, czyli test, w którym sygnały są prezentowane za pomocą tzw. słuchawki kostnej.
 
 
Czasami podczas badania oprócz dźwięków totalnych o różnych wysokościach może być zaprezentowany szum. Szum najczęściej „nadawany” jest do przeciwnego ucha, niż ucho badane. Tego typu zabieg ma na celu uniemożliwienie „podsłuchiwania” uchem nie badanym, które może być dużo lepsze, niż ucha badane. W takiej sytuacji wynik badania mógłby być zakłamany, co doprowadziłoby do błędnej diagnozy. Należy pamiętać, że zadaniem szumu jest delikatne zagłuszanie ucha niezbadanego – nie jest to sygnał, na który należy reagować przyciskiem odpowiedzi!
 
Osoba badająca szczegółowo poinstruuje Cię na który sygnał należy reagować, a który z nich jest tylko szumem zagłuszającym, który stanowi swoiste “tło” badania. Czasami głośność oraz barwa szumu zagłuszającego może się zmieniać podczas badania. Jeśli prezentowany jest dźwięk niski, szum również ma charakter niskotonowy. Jeśli prezentowany jest sygnał wysoki, szum będzie również wysokotonowy itd.
 
 
 
Audiogram przedstawia czułość Twojego słuchu na dźwięki o różnych wysokościach. Z tego właśnie powodu jest on dla lekarza niezwykle ważnym dokumentem.
Symbole na audiogramie oznaczają najcichsze dźwięki, jakie jest w stanie usłyszeć badany. Im symbol znajduje się bardziej po prawej stronie, tym większa wysokość tego sygnału. Im symbol znajduje się niżej, tym większa intensywność najcichszego dźwięku słyszanego przez daną osobą, tak więc mniejsza wrażliwość słuchu, co może być związane z niedosłuchem. Poszczególne krzywe oznaczają poszczególne uszy oraz wyniki dla zwykłych słuchawek oraz słuchawek kostnych.
 
 
 
 
Audiometria – informacje podstawowe:

Gdzie jest wykonywana?
Kliniki laryngologiczne, audiologiczne
Punkty protetyki słuchu
 
Kto jest osobą badającą?
 
Laryngolog
Audiolog
Wykwalifikowana pielęgniarka
Protetyk słuchu
 
Jaki jest czas badania?
20 – 30 minut
Czy badanie boli?
Badanie zupełnie bezbolesna (wymaga koncentracji osoby badanej)
Kiedy otrzymam wyniki?
Wyniki odbiera się bezpośrednio po badaniu
Jaki sprzęt jest potrzebny do badania?
Kabina dźwiękoszczelna, słuchawki, słuchawki kostne, audiometr
Komplikacje, skutki uboczne
Brak