Tymczasowe ubytki słuchu

Tymczasowe ubytki słuchu mogą mieć wiele przyczyn. Najczęściej pojawiają się wskutek ekspozycji na głośne dźwięki. Inną przyczyną może być dysfunkcja trąbki słuchowej na przykład podczas przeziębienia.
Ten rodzaj niedosłuchu ma charakter odwracalny, tzn. że niedosłuch ustępuje po pewnym czasie.

Więcej informacji już wkrótce.