HearCom: Twoja opinia o serwisie eRehabilitacja.

Prosimy o wypełnienie formularza i Twoją opinię o serwisie eRehabilitacja

Tobie 


  1. Czy używasz aparatu słuchowego?

  1. Jeśli tak, jak długo jesteś użytkownikiem aparatu słuchowego?

  1. Jeśli używasz aparatu słuchowego, jakie główne problemy napotykałeś na początku użytkowania podczas procesu przyzwyczajania się do niego?

  1. Na podstawie przedstawionych w serwisie informacji, czy myślisz że eRehabilitacja jest dobrym pomysłem?

  1. Jakiego rodzaju informacje powinny Twoim zdaniem zawierać się w treści serwisu eRehabilitacja?

  1. Dla osób użytkujących aparat słuchowy – czy napotykasz jakiekolwiek problemy podczas noszenia aparatu słuchowego, a jeśli tak to jakie ?