Jak działa ucho?

Ludzkie ucho odpowiedzialne jest za słyszenie oraz utrzymywanie równowagi – te dwie funkcje są ze sobą ściśle powiązane. Wszystkie części ucha odpowiedzialne za słyszenie składają się na układ zwany narządem słuchu, jest on w swojej budowie bardzo skomplikowany; potrafi rozkodować i przedstawić nam środowisko dźwięków, w którym się znajdujemy oraz umożliwia rozumienie mowy. Analogicznie, cały układ umożliwiający utrzymywanie równowagi nazywany jest narządem równowagi. Poniżej wymieniono niektóre z procesów, za które odpowiedzialne są nasze uszy:
 
  • Pomagają nam w otwiera nowe oknalokalizowaniu dźwięków, „mówią” z którego kierunku one dobiegają.
  • Pozwalają rozróżnić dźwięki ważne od tych nie mających większego znaczenia. Dlatego potrafimy zignorować np. tykanie zegara bądź szum wentylatora; odgłosy te nie zakłócają naszego procesu słyszenia, ucho potrafi je doskonale odfiltrować.
  • Określają wysokość (częstotliwość) dźwięków, dzięki czemu możemy odróżnić odgłos płaczącego dziecka (dźwięk wysokoczęstotliwościowy) od sygnału syreny okrętowej (dźwięk niskoczęstotliwościowy).Pozwalają rozróżnić dźwięki ciche i głośne.
  • Pomagają rozpoznać źródło dźwięku, np. czy jest nim osoba mówiąca, czy pracujący silnik samochodowy itp.
  • Informują nas, czy odgłosy do nas dobiegające są nam znajome czy też nie, np. czy woła nas ktoś z rodziny, kogo głos znamy od dawna, czy przywołuje nas ktoś nieznajomy. 
 
Aby dowiedzieć się więcej na temat:
 
Dokładnej budowy ucha kliknij tutaj
 
Czym jest woszczyna i dlaczego ucho ją wytwarza – kliknij tutaj 
 
Narządu równowagi – kliknij tutaj
 
  Powrót do menu