Czym jest aparat słuchowy?

Aparat słuchowy jest niewielkim urządzeniem przetwarzającym i wzmacniającym dźwięki, przeznaczonym dla osób z ubytkami słuchu. Główną funkcją aparatu słuchowego jest korekcja niedosłuchu. Aparaty słuchowe dostępne są w różnych kształtach i rozmiarach, jednak idea ich działania jest wspólna: mają „dostarczyć” do ucha pacjenta odpowiednio wzmocnione dźwięki.

Wszystkie aparaty słuchowe wyposażone są w mikrofon, który zamienia fale akustyczne w sygnał elektryczny. Jest on następnie przetwarzany przez elementy elektroniczne analogowego aparatu słuchowego lub przez miniaturowej wielkości komputer w przypadku aparatów cyfrowych. Obecnie większość aparatów słuchowych to właśnie aparaty cyfrowe. Odpowiednio przetworzony dźwięk jest wysyłany do słuchawki (niewielkiego głośniczka) i emitowany do kanału słuchowego, bądź do wibratora kostnego i poprzez drgania kości za małżowiną jest przenoszony do wewnątrzczaszkowych struktur ucha. W ten sposób wzmocniony przez aparat sygnał staje się słyszalny, rozpoznawalny a mowa zrozumiana.


Współczesny zauszny aparat słuchowy

 

Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych rodzajów aparatów słuchowych.

Kliknij tutaj aby wrócić do Menu.