Dźwięk dzwonka drzwi

Słyszenie dzwonka drzwi wejściowych nie powinno być problemem, jeśli ubytek słuchu nie jest zbyt duży. Jeśli nie słyszysz sygnału dzwonka, pewnym rozwiązaniem może być umieszczenie generatora dźwięku w pomieszczeniu, w którym przebywasz lub – jeśli jest to możliwe – zwiększenie głośności dźwięku dzwonka.

Dla osób o bardzo głębokim niedosłuchu lub osób głuchych przeznaczone są systemy sygnalizacji świetlnej, generujące błyski światła informujące o tym, że ktoś nacisnął przycisk dzwonka. Dostępne są również przenośne ‘pagery’. Istnieją również inne możliwości informowania osoby niedosłyszącej o sygnale dzwonka, np. wykorzystujące oświetlenie pomieszczenia, które może w odpowiednim momencie błysnąć, lub chwilowo się „przyciemnić”.

  Wróć do menu