Sposoby przekazywania informacji o wydarzeniach wewnątrz oraz na zewnątrz domu za pomocą różnych typów sygnałów

Jednym z najdotkliwszą konsekwencja niedosłuchu jest brak słuchowej orientacji w przestrzeni objawiająca się głównie problemami w określeniu kierunku, odległości jak i usłyszenia w ogóle źródła dźwięku, np. płaczącego dziecka, nadjeżdżającego samochodu. Niemniej jednak informacje te mogą być przekazywane osobie niedosłyszącej lub zupełnie niesłyszącej w postaci np. sygnałów świetlnych (dzwonek drzwi) lub wibracji (budzenie).


Kliknij na jeden z poniższych rysunków, aby dowiedzieć się więcej na temat „nieakustycznych” metod przekazywania informacji

Budzenie 

Dzwonek drzwi

Dzwoniący telefon?

Alarm pożarowy

 Płaczące dziecko

 

Wróć do menu tej sekcji

 Wróć do głównego menu